Du học Hà Lan 2

EVN Telecom, under the Electricity Group of Vietnam, which was forced to accept its acquisition by the military-run Viettel Group to avoid insolvency in 2013
Do vậy việc hi vọng quản lý hệ thống máy chủ của các công ty công nghệ là không mấy khả thi trong việc quản